- - -   Velkommen til Årsmøte i Mysusæter Vel, lørdag den 3. august kl. 16 på Rondane Høyfjellshotell    - - -

Termperatur Mysuseter

Dette er styret

Mysusæter Vel sitt styre ble valgt på årsmøtet, 4. august 2018. 
Styret består av: 

Sverre Diesen 
Sverre Diesen 
Leder
Tlf: 47 25 62 09
Gulla Formo
Gulla Formo
Nestleder
Tlf: 975 53 645

Erik Pike
Erik Pike
Styremedlem
Tlf. 908 45 899

Hans Ellingsve
Hans Ellingsve
Styremedlem
Tlf. 909 94 849
 


Tor Jostein Furu
 Tor Jostein Furu
Styremedlem
Tlf. 911 09 756

Geir Saastad
Geir Saastad
Styremedlem
Tlf: 913 00 350

 
   
Hanne Bertnes Norli
Hanne Bertnes Norli
Varamedlem

Tlf. 915 85 168
 
Ole Petter Hansen
Ole Petter Hansen
Varamedlem
Tlf. 975 41 809 
 
 

 

Valgkomiteen består av: 

ano dame
Reidun Hauge (leder)
Tlf. 928 10 587
 


Gregor Joeingsli P
Gregor Jøingsli
Tlf. 415 13 541