Dette er styret

Mysusæter Vel sitt styre ble valgt på årsmøtet, 3. august 2019. 
Styret består av: 

Hans Ellingsve
Hans Ellingsve
Styreleder
Tlf. 909 94 849
 
Gulla Formo
Gulla Formo
Nestleder
Tlf: 975 53 645
Kjetil Flaatedal
Kjetil Flaatedal
Styremedlem 
 Torodd Hauger P
Torodd Hauger
Styremedlem 
  
 
Stian Gaardsvold
Stian Gårdsvoll
Styremedlem


Terje Vardsveen
Terje Vardsveen
Styremedlem
Tlf.: 908 41 585
   
Brit Sejersted Boedtker
Brit Sejersted Bødtker
 

Varamedlem
 
Ole Petter Hansen
Ole-Petter Hansen

Varamedlem

 

Valgkomiteen består av:  

Reidunn Hauge
Tlf. 928 10 587

Tor Jostein Furu
Tlf. 911 09 756
 

 

 

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!