Termperatur Mysuseter

Dette er styret

Mysusæter Vel sitt styre ble valgt på årsmøtet, 3. august 2019. 
Styret består av: 

Hans Ellingsve
Hans Ellingsve
Styreleder
Tlf. 909 94 849
 
Gulla Formo
Gulla Formo
Nestleder
Tlf: 975 53 645

Kjetil Flaatedal
Stian Gårdsvoll
Terje Vardsveen
Torrodd Hauger 

 
Brit Bødtker
Ole-Petter Hansen 
   
   
 

 

Valgkomiteen består av: