Påskehilsen fra styret

Kjære medlemmer,

Påskeferie i Rondane er kanskje ikke den lengste ferien vi har i løpet av året, men den er for mange av oss den absolutt beste ferieperioden. Den nylig gjennomførte hytteundersøkelsen bekrefter hva de fleste av oss legger mest vekt på; nærhet til en fantastisk natur, ro og fred og fine turmuligheter. Forventningene til å oppnå dette på Mysusæter i påsken har i høy grad blitt innfridd selv om vær og føreforhold år om annet varierer også her.

Vi krysset fingrene for at vi også i år skulle kunne oppleve en ferie i tråd med tidligere opplevelser, men dessverre satte spredningen av Coronaviruset en stopper for mange av oss. Vi har forståelse for de restriksjoner våre myndigheter har ansett nødvendig å innføre. Hvis vi kan stole på vår registrering av medlemstall, har mer enn 80% av våre hytteeiere bostedsadresse utenfor Sel kommune. Dette betyr at det nok vil bli ro og fred på Mysusæter i påskeuken. Konsekvensene for eierne av butikken, hotellet, fjellstua, skianlegget, parkeringsplasser, scootertransport og brøyteoppdrag blir nok dessverre ikke fullt så positive.

Vi håper derfor at også de som er bosatt utenfor kommunen, men i kort avstand til Mysusæter utnytter muligheten til dagsbesøk og benytter de tjenester som fortsatt er tilgjengelige. For de som planlegger skiturer håper vi at dere har betalt/vil betale årsavgiften til Løypelaget. Den utgjør hele grunnlaget for at skiløypene fortsatt kan bli oppkjørt og vedlikeholdt

I et lengre perspektiv vil Mysusæter Vel fortsette arbeidet for videre utvikling av våre medlemmers prioriterte oppgaver, spesielt løyper og stinett i nærområdet rundt Mysusæter. Dette er i tråd med de tilbakemeldinger vi har fått gjennom hytteundersøkelsen, innlegg via facebook og kommentarer på vår egen hjemmeside. Vi vil også bidra i de diskusjoner som dreier seg om en videre utvikling av Mysusæter sentrum, og de utfordringer vi har med å finne en balanse mellom økt friluftsliv i nasjonalparken og de rammevilkår som gjelder for å ivareta kulturlandskapet og villreinstammen.

I det korte perspektivet håper vi at 2020 går over som et unntak i historien mht. restriksjoner for bruk av hyttene våre.

Vi ønsker dere alle en god påske – uansett hvor dere måtte tilbringe den!

For styret i Mysusæter vel,

Hans Ellingsve
GodPaaske 2020

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!