loypestatus

Termperatur Mysuseter

Reetablering av tidligere kjørte løypetraseer

Mysusæter Vel har i brev til kommunen bedt om at de to løypetraseer som de siste årene har vært stengt, igjen blir gjenåpnet. 
Dette gjelder den innregulerte skiløypa fra Furusjøveien til slalåmbakken, dvs. over Nyhus-setrene, blir ikke lenger løypekjørt. Om dette skyldes skigarden som er satt opp langs den nye veien til vannbassenget, eller eventuelt andre forhold, er vi ikke kjent med.
Den andre er den innregulerte skiløypa fra Røde Kors-hytta og østover mot Furusjøveien, over bl.a. Mo / Havn blir ikke løypekjørt. Denne regulerte løypetraseen er ikke ført helt fram til Furusjøveien, men den har likevel tidligere blitt løypekjørt fram til Furusjøveien. Traseen er en del av Troll-løypa som forbinder løypenettet nord / syd, og er i så måte også viktig for det regionale løypenettet. Traseen gjør at man slipper å måtte ta seg ned til, og deretter gjennom, Mysusæter sentrum.

loypetrasser stengt
Les hele brevet her.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!