Ringebu – nektes tilbygg på hytte

GD skriver i dag om en hytteeier i hyttefeltet Storfjellsetra på Ringebufjellet. Hyttefeltet ligger i det som kalles for hensynssonen for villrein.
Hytteeieren hadde søkt kommunen om å bygge til 18 kvadratmeter på en 60 m2 stor hytte.  Hytta har hverken strøm eller innlagt vann, og tilbygget skulle brukes for å oppgradere toalettforholdene samt få et rom for tørk og oppbevaring. Kommunen mente at dette var greit, og at hytteeierens mulighet for å bedre fasiliteter veier mer enn den ulempe dette vil påføre villreinen i området.

Dette var Villreinsnemda for Rondane og Sølnkletten ikke enig i og klaget vedtaket inn for fylkesmannen. Villreinnemda mener at utvidelsen vil føre til endret og eller økt bruk av hytta, - og området rundt.   
Fylkesmannen mente at den aktuelle utbygging ikke vil gi økt overnattingskapasitet, men at bruken vil øke hvis fasilitetene utvides og forbedres.  Dessuten vil en godkjennelse av tilbygget kunne gi presedens for andre av de ca. 100 hyttene i området.  Dermed ble kommunens vedtak opphevet, og hytteeieren må fortsette med å bruke den gamle trekkfulle utedoen med isoporsete!  Les artikkelen i GD her (krever abonnement)

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 156 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!