Spørsmål rundt Molok

Molok Ref. spørsmål rundt bruk av Molok. Sel kommune avventer med kildesorteringen inntil NGR legger opp til tømming av forskjellige fraksjoner på tømmeruten. 
NGR er varslet om at Sel kommune har lagt opp til kildesortering og de endrer tømmeruten sin i nær framtid. Inntil det er klart, brukes samtlige molokbrønner til restavfall.  

Nå tømmeruten er justert iht. de forskjellige fraksjonene som skal kjøres inn på de forskjellige hentedagene, gjøres 2 av molokbrønnene om til hhv. plast/papp og papir og glass/metall.  

Molok tømmestasjonen på Mysuseter er bygd slik at dersom det er behov for større kapasitet eller flere/andre fraksjoner, så etableres det flere brønner på stedet. 

Kapasitetsmessig så er den nye tømmestasjonen lik i volum som stålcontainerne = 40 m³. Men utnyttelsesgraden av molokbrønn kontra stålcontainer er 1/3 mer, fordi restavfallet pakkes langt bedre med tilkomst fra toppen en fra siden.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 46 gjester.

antall

Antall betalende medlemmer
er nå 261. 
Meld deg inn her!