Fjellbjørka klatrer oppover..

BjoerkestammeNRK.no har en artikkel rundt fjellbjørka og dens trang til å klatre oppover snaufjellet.  Det er nå funnet en fjellbjørk på 1404 moh.  Det betyr at om relativt kort tid, så er store deler av snaufjellet også rundt Mysusæter helt tildekket av skog. 
Det er vel tilnærmet umulig å unngå dette, men vi får oppfordre folk til å ta med arbeidshansker og trekke opp de småtrær en kommer forbi.  Les artikkelen fra NRK her. 


Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 69 gjester.

antall

Antall betalende medlemmer
er nå 261. 
Meld deg inn her!