"Mission completed"


"Mission completed". kloppene over myrene på Peer Gynt-stien har nå fått nye bordganger. Dagens dugnadsgjeng er her på vei nedover mot Mysusæter etter endt arbeid.

Arbeidet er også omtalt i avisen Norddalen. For de som har abonnement kan det leses her på denne linken.
I artikkelen kan vi lese at ca. 175 meter av stien mellom Mysusæter og Peer Gynt-hytta har blitt reparert. - Mange har vært misfornød, sier Knut Bryn til avisen.
Dugnaden gikk over 3 dager. Den delen av stien som er reparert ligger i det våte og myrete bjørkeskog-terrenget før vidda. Her ble det i 1993 lagt myrklopper som folk kan gå på, men disse har over tid fått mange skader. 
Arbeidet med forberedning til dugnaden ble påbegynt i fjor. Materialene ble fraktet opp i vinter og lagret i to depoter. Dugnadsgjengen har lagt nye bord over de som var lagt fra før. Noen steder har de også brukt en del tid på å forbedre underlaget. På det meste ligger det tre bord i bredden.  - Det burde holde mer enn 25 år. Kanskje nærmere 50 år, sier Bryn til avisen.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 128 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!