Fjellbloddråpesvermer

For de som er litt observante, så kan en nå se fjellbloddråpesvermere i blomster og vegetasjon i fjellet. Dette bildet er fra vegen inn mot  Rondvassbu.

I følge Wikipedia så har den et vingespenn på ca. 22 -33 mm. Den er en sommerfugl, og kjennes på dåpene på vingene, som er lyserøde og ligner blod. Arten er knyttet til heier og skråninger i fjellet, og kan finnes ganske høyt opp der det er lite vegetasjon. De bruker to eller tre år på utviklingen. De voksne sommerfuglene svermer i solskinn en gang mellom juni og august, men på en lokalitet er flygetiden ganske kort, høyst to uker. Bestanden varierer kraftig fra år til år.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 102 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!