Så var muren fikset

Tre dyktige karer har nå ordnet steinmuren mot Loftsgårdsjordet ved Jørgenhuken. Johan A. Lie, Håkon Nårstad og Magne Thøring har brukt et par dager på den gamle gråsteinsmuren, som består av stein fra jordet. En del tunge løft, men ikke noe problem for spreke pensjonister og Håkons 5 tonns gravemaskin med klo.

Murfix 18 7 2018

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 145 gjester.

antall

Antall betalende medlemmer
er nå 261. 
Meld deg inn her!