Mysuseter sentrum

Aabakken 19 7 19Sel kommune får både ros og ris for Mysuseter sentrum. Ett gjentagende problem er støy fra El-feristene hhv. på Fv. 444 og Tjønnbakkvegen. Disse har en tendens til å gi fra seg et «lite smell» i de bilene passerer, men her er det viktig og presisere at lyden forsterkes med farten. Vi har forsøkt med støydempede tiltak men uten noe særlig hell, da farten på bilene er den største utfordringen. Nå i sommertrafikken er dette utfordrende og gjøre noe, men vi fortsetter med å se på løsninger så fort trafikken avtar. Det har også kommet forslag på at El-feristen på Fv. 444 bør flyttes pga. støy. Ikke umulig, men det vil kreve at gjerde flyttes på begge sider og det ligger utenfor Sel kommune sitt ansvarsområde.   

Sel kommune har også fått klage på at hundeeiere går over El-feristen og glømmer at disse er strømførende, selv om det står «EL-FELÅS – GÅ GRINDA» skilt på grinda. Det er nå satt opp plakater med symbol og tekst i tillegg. Se vedlagt bilde

Molok avfallsbrønnene er ferdig nedgravd og klare til å tas i bruk, imidlertid venter Sel kommune på at NGR skal ta disse inn i tømmefrekvensen sin da tømmingen av avfallsbrønnene krever komprimatorbil med kran. Oppdatering på oppstartstidspunkt kommer. 

Tømmestasjon er ferdig montert og tatt i bruk.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 71 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!