- - -   Velkommen til Årsmøte i Mysusæter Vel, lørdag den 3. august kl. 16 på Rondane Høyfjellshotell    - - -

Velkommen til årsmøte i Mysusæter Vel

Lørdag 3. august kl 16 på Rondane Høyfjellshotell

Møtet er åpent for alle, men bare medlemmer har stemmerett. 
Det vil bli anledning til å melde seg inn i vellet fra kl. 15:30

Det er ikke kommet inn noen saker til avstemning, jfr vedtektenes paragraf 3.
Innkalling, inkl. årsberetning, regnskap og balanse. Last ned dokumentet fra denne link PDF Sq.

Styret beklager at det ikke har vært mulig å fremlegge revisorrapport i hht vedtektene fordi regnskapet ikke forelå før ultimo juni pga sykdom. Vi minner likevel om at regnskapet er ført av godkjent regnskapsfører, og at vi således ikke egentlig har revisjonsplikt.

Etter det ordinære årsmøtet vil Knut Bryn kåsere om nyregistrerte kulturminner i randsonen rundt nasjonalparken, etter at tre arkeologer fra Fylkeskonservatoren nylig har avsluttet et større registreringsrabeid som omfatter fangstanlegg, gamle ferdselsveier og grensemerker.

Kommentarer  

# Kåre B. Hansen 30-06-2019 13:53
Det er tredje året på rad at ca. 50-55 medlemmer unnlater å betale sin medlemskontingent jamfør note 4 Kundefordringer kr 25 100,- og note 5 UB kunder fra VB kr 52 600,- fra regnskap 2018.
Under medlemsmassen står det at vi er 337 medlemmer pr 30/06-2019. Er ikke et mer riktig tall for betalende medlemmer pr 30/06-2019 ca. 280 medlemmer?
Kr 52 600,- fra 2016 og 2017 må vel anses som tapt?
Dette spørsmålet ville vært avklart om regnskapet var revidert.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Christer Köhn 02-07-2019 22:26
Hvis man er eiendomseier på Mysusæter synes jeg at det er en selvfølge å være medlem i vellet! Det er da man også kan bidra til å påvirke i saksspørsmål. Å være medlem, og siden bare gi blaffen i å betale en kontingent, som ikke en gang overstiger hva det koster å tanke bilen en gang. er dålig respekt! Da er det mer ærlig å melde seg ut for så å spare en masse ekstra bryderi for de som legger ned frivillig arbeide i det å inngå som en del av styret!
Svar | Svar med sitat | Siter
# Eva Buer 15-07-2019 14:17
Hei, jeg tror jeg kan være en av synderne! Husker ikke å ha betalt. Hva er kontingenten på? Tror det kan hjelpe å sende ut en påminning kanskje på Facebook gruppa. Ikke alle er så ofte inne på denne siden...
Svar | Svar med sitat | Siter

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 41 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!