Fortsatt press om å få flytte parkeringen fra Spranget og ned til Mysusæter

Nytt brev fra Rondane-Dovre nasjonalparkstyre v/Eirin Berge der de ber om en avklaring fra Sel kommune om spørsmålet knyttet til flytting av parkeringsplassen ved Spranget ned til Mysusæter. 
Dette har nå vært et stridstema i årevis, der enkelte mener at det å fjerne parkeringen, og med det begrense antall besøkende inn i nasjonalparken, er det beste for at villreinstammen skal finne tilbake til gamle beiteområder ved Ula. Det har også kommet forslag om å fjerne både Rondvassbu og på andre måter begrense mulighetene for å ta seg inn i Nasjonalparken. 

Dette også på tross av Mimir's mulighetsstudie i fjor, der parkeringen på Spranget er en viktig faktor for de muligheter Sel kommune har for næringsutvikling og økt verdiskapning.
Mimir foreslår bedre tilrettelegging rundt Spranget. Her må det ryddes – og strammes opp, og de mener det bør bli dyrere å passere bommen på Tjønnbakken, samt parkere. Mysusæter har et stort potensial som knutepunkt med handel, service, overnatting og informasjon. Dette er for lite utnyttet i dag, hevder Mimir, som for øvrig kalte området for «smellvakkert» og et stort konkurransefortrinn for Sel kommune. 
Myndighetene har også hevdet at nasjonalparkene er en viktig faktor i forhold til strategien om et aktivt friluftsliv, og gi barn og unge mulighet for utøve friluftsliv. 
Politikerne i Sel har i årevis, så langt, fredet parkeringen på Spranget, men siste ord er tydeligvis ikke sagt.
Les brevet her

SISTE: GD melder i dag på sin nettside at saken kom opp i Formannskapsmøtet mandag. Avisen sier at brevet fra nasjonalparkstyret kom noe bardust på Sel-politikerne, der enkelt reagerte tildels kraftig.
Ordfører Dag Erik Pryhn fortalte at Sel kommune har prosjektledelse i arbeidet og forventet lojalitet til oppdraget fra alle parter. De vil ikke sitte som "gisler" i noe som kan bli konfliktfylt, i følge GD. Han sa at det ikke blir noen ny politisk sak om temaet nå, og at de må få ro til å jobbe videre med utviklingen i området. Eirin Berge benekter til avisen at hun driver med "soloutspill" i saken, og at det hele er avklart med Bengt Fasteraune, som er styreleder i nasjonalparkstyret. 
Vi linker også opp et innslag fra 2012, i forbindelse med feiringen av Nasjonalparksjubileet inne på Spranget, der ordfører Pryhn fortalte om status på villreinstammen.  Se det her (klipp fra NRK.no/ho)

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 71 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!