Fortsatt press om å få flytte parkeringen fra Spranget og ned til Mysusæter

Nytt brev fra Rondane-Dovre nasjonalparkstyre v/Eirin Berge der de ber om en avklaring fra Sel kommune om spørsmålet knyttet til flytting av parkeringsplassen ved Spranget ned til Mysusæter. 
Dette har nå vært et stridstema i årevis, der enkelte mener at det å fjerne parkeringen, og med det begrense antall besøkende inn i nasjonalparken, er det beste for at villreinstammen skal finne tilbake til gamle beiteområder ved Ula. Det har også kommet forslag om å fjerne både Rondvassbu og på andre måter begrense mulighetene for å ta seg inn i Nasjonalparken. 

Dette også på tross av Mimir's mulighetsstudie i fjor, der parkeringen på Spranget er en viktig faktor for de muligheter Sel kommune har for næringsutvikling og økt verdiskapning.
Mimir foreslår bedre tilrettelegging rundt Spranget. Her må det ryddes – og strammes opp, og de mener det bør bli dyrere å passere bommen på Tjønnbakken, samt parkere. Mysusæter har et stort potensial som knutepunkt med handel, service, overnatting og informasjon. Dette er for lite utnyttet i dag, hevder Mimir, som for øvrig kalte området for «smellvakkert» og et stort konkurransefortrinn for Sel kommune. 
Myndighetene har også hevdet at nasjonalparkene er en viktig faktor i forhold til strategien om et aktivt friluftsliv, og gi barn og unge mulighet for utøve friluftsliv. 
Politikerne i Sel har i årevis, så langt, fredet parkeringen på Spranget, men siste ord er tydeligvis ikke sagt.
Les brevet her

SISTE: GD melder i dag på sin nettside at saken kom opp i Formannskapsmøtet mandag. Avisen sier at brevet fra nasjonalparkstyret kom noe bardust på Sel-politikerne, der enkelt reagerte tildels kraftig.
Ordfører Dag Erik Pryhn fortalte at Sel kommune har prosjektledelse i arbeidet og forventet lojalitet til oppdraget fra alle parter. De vil ikke sitte som "gisler" i noe som kan bli konfliktfylt, i følge GD. Han sa at det ikke blir noen ny politisk sak om temaet nå, og at de må få ro til å jobbe videre med utviklingen i området. Eirin Berge benekter til avisen at hun driver med "soloutspill" i saken, og at det hele er avklart med Bengt Fasteraune, som er styreleder i nasjonalparkstyret. 
Vi linker også opp et innslag fra 2012, i forbindelse med feiringen av Nasjonalparksjubileet inne på Spranget, der ordfører Pryhn fortalte om status på villreinstammen.  Se det her (klipp fra NRK.no/ho)

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 122 gjester.

antall

Antall betalende medlemmer
er nå 261. 
Meld deg inn her!