Hyttebygging er den største trusselen mot norsk natur

Slik lyder overskriften i en artikkel på nrk.no.
Bakgrunnen er en ny FN-rapport slår fast at tapet av natur er en like stor trussel som klimaendringene.  I Norge trekkes den utstrakte hyttebyggingen frem som den største trusselen i den sammenheng. 
145 eksperter fra 50 land har skrevet FN-rapporten. Den beskriver relasjonen mellom menneskelig aktivitet, økonomisk utvikling og naturen gjennom de siste femti årene. Den presenterer også en rekke scenarioer for de kommende tiårene. Rapporten viser at vi går en mørk fremtid i møte dersom vi ikke gjør store endringer i hvordan vi forbruker naturressursene. – Dette er en historisk rapport, den mest omfattende i sitt slag og et enestående bidrag til en felles forståelse av de store utfordringene tap av naturmangfold gir. Dermed kan vi vurdere hva som må til for å bevare naturen og livsgrunnlaget vårt for kommende generasjoner, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet til Nrk.

Du kan selv lese artikkelen om FN-rapporten her, og om hyttebyggingen her

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 172 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!