Plastikk - Fantastic

vidrukneriplastPlast kan brukes til mye, og er et produkt vi omgir oss med konstant. Dessverre havner mye i naturen, der den nå faktisk er blitt en trussel for vår egen eksistens. 
Du kan selv bidra til å redusere plastforbruket, og Husk, plukk med deg både ditt eget (og gjerne andres) plastavfall på dine turer, både i fjellet og hjemme.

Sørg også for at dine barn og bekjente forstår hvor viktig det er at plast ikke kommer ut i naturen.
NRK har et program som viser hvor alvorlig problem dette har blitt.  Anbefales!  Se den britiske dokumentaren her (NRK).

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 100 gjester.

antall

Antall betalende medlemmer
er nå 261. 
Meld deg inn her!