Fjellet i fare

Fjelletifare«Fjellet i fare» står det på en interessant artikkel i GD lørdag 27.4.2019, skrevet av journalist Agnete Weisser fra Lillehammer.

Hun reflekterer over hva som betyr noe for dem som gjester den norske fjellheimen enten som hytteturister eller besøkende.
Bakteppet er et økende ønske om strøm til hytter i Nevelsåsen, der hytteeiere ønsker strøm til sine hytter med der Fylkeskommunen sier nei.

Hennes refleksjoner går utover dette, til veier og brøyting som en (naturlig) videreføring for slike områder. Basert på samtaler med tilfeldige turister som har valgt å bruke skiene i dette området beskriver hun deres opplevelser av den norske fjellheimen sett fra et ikke-lokalt ståsted.

Som én beskriver det settes det stor pris på preparerte løyper samtidig som det er viktig å ta vare på den uberørte naturen. En vanskelig balansegang er hensynet til både å få til utvikling og bevaring av naturen.

En annen beskriver gleden ved å komme nær innpå naturen i slike uberørte områder som vi har her som en kontrast til flere års besøk på «kommersielle» og overbefolkede turiststeder og skiområder.

Hva som etter hvert vil være viktig for utvikling av våre fjellområder, og som Mysuseter er en del av, vil variere og kan være i sterk endring. Dette griper rett inn i debatten som pågår på Mysuseter der det på en side ønskes utvikling i tradisjonell retning for å legge til rette for større grad av turisme med overnattingssteder, aktiviteter, serveringssteder mm. På den andre side vil en utvikling i større grad basert på naturopplevelser og uberørt natur kanskje være veien å gå.

Det er nødvendigvis ingen motsetning mellom disse veiene å gå, men det er viktig å ta besvisste valg i veien videre. Tilgang til uberørt natur er kanskje det viktigste fortrinnet Mysuseter har og som kan være bærebjelken i fremtidig utvikling her fremfor en økt urbanisering.

Anbefaler de som har mulighet til å lese artikkelen i GD (krever abonnement, eller 5 kr. for 5 uker).
Selv om bakgrunnen er Lillehammer og området der har den generell gyldighet også for oss på Mysuseter.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 105 gjester.

antall

Antall betalende medlemmer
er nå 261. 
Meld deg inn her!