- - -   Velkommen til Årsmøte i Mysusæter Vel, lørdag den 3. august kl. 16 på Rondane Høyfjellshotell    - - -

Fritidsboligundersøkelse i Sel 2019

hytteundersEr du en fritidsboligbruker? Det burde mange av de som leser denne hjemmesiden være.  
Sel kommune ønsker nå å gjennomføre en undersøkelse blant fritidsboligbrukerne i Sel. Det betyr at den kan besvares av deg som fritidsboligeier, av din ektefelle/samboer/partner, barn/svigerbarn, barnebarn eller andre som er hyppige brukere av fritidsboligen. Undersøkelsen kan besvares på alle typer skjermer, dvs. både på pc, nettbrett og mobil. Undersøkelsen lover at dine svar blir behandlet konfidensielt, og ikke kan spores tilbake til deg. Det vil ikke publiseres resultater som gjør at enkeltpersoners svar kan kjennes igjen. 

Det er fint om du utdyper din mening der dette er mulig.

Vi i styret i Mysusæter vel anbefaler alle medlemmer og berørte til å svare på undersøkelsen, slik at vi på den måten kan få et bredt bilde av hva du og andre mener om det å være fritidsboligbruker i Sel.
Du finner undersøkelsen på denne linken.  NB. Svarfrist er 1. mai 2019.
Lykke til!

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 70 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!