Møte mellom kommune og hyttevelforeninger

Vi legger ut referat fra møte mellom Sel kommune og hyttvelforeningene som ble avholdt den 18. februar.  Fra Mysusæter Vel deltok Gulla Formo og Tor Jostein Furu.

Vi sakser kort: 

  • Inten nytt i saken om båtplass ved Furusjøen. Luseby sameie er fortsatt ikke interessert i at det anlegges en båtplass ved Karelen.
  • Det blir lovlig med 10 hk. motor på hele Furusjøen.
  • Forsinket MoLok etablering (nedgravde avfallskontainere). Det etterspørres fleksibel tømming av avfall tilpasset ferier og stor trafikk.
  • Intet nytt om ladestasjon for el-biler. 
  • Uttalt mål/ønske om å legge fram en plan for formannskapet om to alternative skitraseer før ferien, henholdsvis langs Ulvangsvegen og Furusjøvegen. 
  • Ønske om regulering av utelysbruk på Mysusæter. En mulighet er å vurdere dette i fremtidige endringer av reguleringsplaner.
  • "HUB-kontor" tilbys hytteeiere. 8 ledige kontorplasser, åpent fra kl. 08-16 hver dag, og kan brukes fritt. (ta kontakt med Torfinn).
  • Mulighetsstudie Mysusæter - Spranget  Etablering av en styringsgruppe. Det etableres også et rådgivende organ for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Knut Bryn skal representere Mysusæter Vel.

Les hele referatet her.
Presentasjon: "Hva gjør en kommuen attraktiv som hytte- og fritidskommune?"
Presentasjon: "Hytteundersøkelse Sel 2019"

 

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 142 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!