Formannskapsmøtet er nå ferdig

Møtet i kommunens formannskap er nå ferdig, og vi har fått ut følgende opplysninger.
Lagmannsrettens dom blir mest sannsynlig anket til Høyesterett.  Dette ble vedtatt mot to stemmer, en fra Høyre og en fra Senterpartiet. 

Det ble også vedtatt å sette i gang arbeid med utredning rundt alternative traseer til Ulvangsvegen og Furusjøvegen. 
Arbeidet starter med å se på de juridiske, arealmessige og økonomiske konsekvensene av en alternativ trase.  Det er meningen at arbeidet skal utføres av arbeidsgrupper, satt sammen av relevante personer.

Ang. ulovlig brøyting, så ble det bestemt at en ikke ønsker å politianmelde den brøytingen som ødela muligheten for skiløype i Ulvangsvegen og Berget området i jula. 
Hvis brøytingen fortsetter utover vinteren vil dette umiddelbart medføre anmeldelse. 

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 373 gjester.

loypestatus

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!