- - -   Velkommen til Årsmøte i Mysusæter Vel, lørdag den 3. august kl. 16 på Rondane Høyfjellshotell    - - -

Gamle Mysuseterveien er delvis vinterstengt.

vinter stengt
Gamle Mysuseterveien nå er delvis vinterstengt.
Den er åpen ovenfra til Ultunga - brøytet av Ultungveien men stengt med bom ved Ula. 
Uldalen er åpen men brøytes ikke. Stengt ved brua over Ula.
Bukk satt opp ved Gråhøbekken og ved brua innerst i Uldalen.
Betalingsbommene er i drift og oppslag ved begge om at veien ikke har vintervedlikehold.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 71 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!