Hyttefolket kan gi mange arbeid

GD har i en artikkel satt lys på hvor mye hyttefolket bidrar med i en kommune.  I Ringsakerfjellet gir hyttene arbeid til nesten 1.000 personer og bidrar med 2,16 milliarder kroner i omsetning for næringslivet.  Det er en "ringvirkningsrapport" som de 6 store grunneiere har bestilt fra Menon Economics som viser dette. Den forteller også at hytteeierne er god butikk for mer enn grunneierne. Ringsaker kommune hadde et netto overskudd på 20 millioner kroner gjennom fem år.

Analysen konkluderer med at det lokale næringslivet alene omsatte for 655 millioner kroner i kommunen (Sjusjøen og Mesnali), og at den lokale verdiskapningen utgjorde 289 millioner kroner i 2016. Aktiviteten sysselsatte 324 personer.  En tilsvarende rapport for Mysusæterområdet ville neppe gi slike tall, men også her er det grunn til å tro at hyttene bidrar med et betydelig tilskudd til kommune og næringsliv.  Hyttfolkets Velforeninger har også hengt seg på dette, og krever nå at kommunen øker sitt engasjement i hyttefeltene.

Du kan selv laste ned rapporten fra Menon Economics her.

Arikkelen fra GD kan leses her og her (krever abonnement).

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 180 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!