Hjellen Veglag ber om brøyting av Furusjøvegen

Karin Andreassen i Hjellen Veglag ber kommunen om etablering av en alternativ løypetrase slik at Furusjøvegen kan brøytes frem til Veggumsæter. Dette begrunnes i at det vil gi en betydelig verdiskapning for næringslivet i kommunen ved at en brøytet Furusjøveg vil gi en økt bruk av de ca. 50 fritidsboligene langs vegen. Veglaget ber om at det etableres en ny sti og løype der snøskuterne kjører, dvs. parallelt med vegen.   Brevet kan du lese her.

Kommentarer  

# Arne Bjørlykke 05-12-2018 20:04
Hei

En forferdelig trist dag for Mysuseter. Vi kan bare prøve å gå gjennom Rondablikk og Hovden området for å forstå konsekvensene. Jeg har gått på ski i 60 år på disse veiene, og trodde at interessen til felleskapet og selv eneretten skulle vinner. Nå må kommunen gripe inn.
Påskuddet at vinterbrøyting er utrolig. Med felles parkering og snøscootertransport støtter vi det lokale næringslivet mer enn ved vinterbrøyting. V ed å redusere forbruket disse tjenestene, blir tilbudet til oss andre mindre og til slutt blir alle veier brøytet. Vi må da brøyte parkeringsplassen på
Spranget om vinteren og ta bilen for å komme til skiløypene.
Folk har hytte på Mysuseter på grunn av stadig bedre skiløyper. Når hytteeiere på Hjellen vil ødelegge dette så vil prisen på hyttene synke.
Det blir en trist utvikling
Arne Bjørlykke
Svar | Svar med sitat | Siter

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 42 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!