- - -   Velkommen til Årsmøte i Mysusæter Vel, lørdag den 3. august kl. 16 på Rondane Høyfjellshotell    - - -

Lagmannsretten onsdag 30.10.

AV tegning

Det var et nyttig og informativt møte i Lagmannsretten onsdag 30.10. Det var få fremmøtte, men møtet dreide seg mer om selve saken enn vi var forberedt på, så det var veldig interessant.
Dommer og meddommer hadde mange relevante spørsmål, og begge siders advokater hadde lange innledninger.
Det var vitner fra begge sider, samt at noen av oss fikk komme med tilleggsinformasjon.

Dag 2 gikk med til at de to advokatene prosederte. 

Det synes klart at en eventuell vinterbrøyting vil kreve helt ny reguleringsplan, og at de tomter som en vinterbrøytet vei må gå over må eksproprieres.
De tomtene som eventuelt må eksproprieres er naturligvis de som tilhører dem som ikke ønsker vinterbrøytet vei over sin eiendom. Særlig gjelder det tomter langs Ula.

Det er nødvendig med skikkelig konsekvensanalyser av både eventuell ny løypetrase og veien som eventuelt vinterbrøytes.

Avgjørelse i Lagmannsretten forventes i løpet av ca. 4 uker.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 39 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!