- - -   Velkommen til Årsmøte i Mysusæter Vel, lørdag den 3. august kl. 16 på Rondane Høyfjellshotell    - - -

Informasjon ang feiing/tilsyn på fritidsboliger i Sel.

Vi har hatt mange fine tilsyn på fritidseiendommer i sommer. Mest gledelig er at hytteeierne er veldig positivet til tilsynet. 
Det er avdekket mange avvik både store å små. De avvikene/anmerkningene som går mest igjen er mangel på røykvarslere, ildsted/peis for nærme brennbart og feil ved gjennomføring av røykrør i * tømmervegg.

Tilsynet omfatter: 
* Ildsted, røykkanal, skorstein og eventuelt matesystem for brensel er tilfredsstillende bygget og montert.
* At anlegget er tilfredsstillende ettersett og vedlikeholdt.
* Eventuelt nytt ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt til kommunen.
* Rømningsveger (spesielt fra hemsen). 
Da tenker vi på rømningsvei via vindu. I henhold til veiledningen til TEK må vinduet i åpen stilling ha en fri åpning der høyde og bredde til sammen utgjør minst 1,5 meter.
Bredden må samtidig være minst 0,5 meter og høyden minst 0,6 meter. 
Underkanten på rømningsvinduet skal ikke ligge mer enn 1,0 meter over golvet med mindre det er tatt spesielle forholdsregler for å lette rømningen, som f.eks en benk eller lignende, fast montert under vinduet.

* Kontroll av gassanlegg og gass-slanger (slangene er stemplet med årstall, og skal ikke være eldre en 5 år)

I tillegg vil det gis informasjon og veiledning om generelle brannsikkerhetsspørsmål, herunder røykvarsler og håndslokkeutstyr.

Feiing vil bli utført etter behov.
Ang. stige på tak, så tar feieren en risikovurdering av adkomsten ved hvert enkelt hytte.  Vi i Sel Brannvesen forlanger ikke stige på torvtak.
Vi har også kjøpt inn utstyr for å utføre feiing fra sotluke, men vi har liten erfaring med dette enda.

Det er ingen årlige gebyrer på feiing/tilsyn på fritidsboliger. Det vil bli sendt ut en faktura etter at vi fysisk har vært på besøk.  Feiing av pipe koster pr i dag kr. 934 pr. pipeløp, og for selve tilsynet koster det 1866 pr. enhet. Prisene er inkl. moms.

Vi har hatt noen henvendelser av hytteeiere som ligger i nabo kommunen, med forespørsel om ikke Sel brannvesen kunne utført feiing/tilsyn på deres hytte av hensyn til det praktiske. 
Sel brannvesen ser det praktiske ved dette, men i forhold til myndighetsutøvelsen så må vi holde oss i vår kommune.

God helg.
Ole Reidar Skreden
Branninspektør, Sel kommune
Mobiltlf: 959 92 823

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 34 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!