Problematisk merking av rein

GPS baandGPS-merking av villrein kan ha problematiske konsekvenser for dyrene. Halsbåndene kan ise til og bli til en stor isklump rundt halsen på dyret.
Vinterens nedslaktningen av reinsflokken i Norfjella i Buskerud, har vist at merkebåndene kan ha isklumper på flere kilo.

Ca. 30 simler i Rondane er merket med GPS bånd (som vist på bildet til venstre).  Utstyret sender data som viser hvor reinen til enhver tid oppholder seg, og danner grunnlaget for å vise trekkrutene til villreinen. 
Les mer på NRK.no her
Her er også en artikkel fra VG, fra januar 2016.
- og nå blir NINA også politianmeldt.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 387 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!

Sommer annonse Amfi 2018