Påskeskirennet 2018

paaskeskirennet eks
Gjennom mange år har Mysusæter Vel sammen med Mysusæter Skianlegg og Løypelaget, hatt ansvaret for, og stått for planlegging og gjennomføring av det lokale skirennet på påskeaften.
Det har vært arrangert både langrenn og slalåm, hovedsakelig for barna, men der også en del ungdommer og voksne har deltatt både i langrenn og slalåm.  

Påskeskirennet var opprinnelig tenkt som et tilbud for først og fremst vellets medlemmer og deres barn, som et uformelt og hyggelig aktivitetstilbud i påsken.

Antall deltakere i arrangementet har økt gjennom de siste år, og ikke minst har kravene til gjennomføring av spesielt langrennsdelen økt i takt med økende fokus på løypekvalitet, tidtaking, resultatservice og digitale løsninger for både påmelding og betaling. Påskeskirennet og spesielt langrennsdelen, har dermed utviklet seg fra et lite og uformelt vel-internt arrangement, til et krevende «skirenn for alle».
De siste årenes startlister viser også at antallet av medlemmers barn/barnebarn som deltar, etter hvert er blitt i mindretall i forhold til ikke-medlemmer og andre besøkende.

Arrangementsansvaret har ligget hos styret i vellet. I gamle opptegnelser finner vi at årsmøtet valgte rennkomité for påskeskirennet, i perioder har styret alene hatt ansvaret og vært rennkomité.
Og i de senere år har styret igjen lagt opp til en fast rennkomite, med planlagt rullering og gradvis utskifting av medlemmene i komitéen.

I tillegg til komitéen, har det vært helt nødvendig med frivillige i tillegg under selve avviklingen av rennet.
Flere av de som har stilt opp som frivillige har gjort det i år etter år, all ære og honnør til dem for det!

Av forskjellige grunner er nøkkelpersoner i nåværende rennkomité nå ikke lenger med i arbeidet.
Vellet har i praksis dermed ikke noen komité for kommende påskeskirenn.

Vi har derfor behov for nye medlemmer i komitéen.

Det er behov for voksne personer som både kan ta ansvar i forbindelse med planleggingen og under selve arrangementet, spesielt på langrennsdelen.
Det er behov for flere personer, og de som melder seg, vil selvsagt bli satt inn i oppgavene. Mysusæter Skianlegg vil som vanlig ha hovedansvaret for slalåmrennet.

Desto flere som melder seg til tjeneste, jo mer kan man fordele på oppgavene både før og på selve påskeaften.

Skal det bli påskeskirenn påsken 2018, så trenger vi deg i komitéen!

Ta kontakt med en i styret så snart som mulig om du føler deg kallet og har lyst å bidra og opprettholde denne tradisjonen!
Du kan også sende en e-post til meg ().

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 399 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!

Sommer annonse Amfi 2018