Anbefaler å beholde parkeringsplassen på Spranget

presentasjon Mimir
Torill Olsson/Mimir - Foto: Gulla Formo    
Last ned presentasjonen her PDF Sq
Gulla Formos oppsummering av møtet kan du laste ned her PDF Sq

Ca. 100 mennesker deltok på informasjonsmøtet mandag kveld. Rådgivningsfirmaet Mimir v/Torill Olsson, anbefalte der å beholde parkeringsplassen på Spranget. Dette er en av konklusjonene i deres rapport som forhåpentlig blir tilgjengelig helt i starten av februar. 
Mimir har tatt utgangspunkt i mulighetene for utvikling og næringsutvikling i området, uten at villreinen har vært en begrensning eller mulighet i studien.
Einar Almehagen, GD, har i dagens avis en lengre artikkel om møtet og det som skjedde der.

Mysusæter har etter Mimir sin oppfattelse et stort potensiale mht. handel, service, overnatting og informasjon. Noe som i dag er alt for lite utnyttet. Parkeringen på Spranget må "strammes opp", og det må bli dyrere å kjøre opp Tjønnbakkvegen. Forslag med etablering av busstransport av beøskende inn mot Spranget/ Rondvassbu anbefales ikke.
Ordfører Dag Erik Pryhn ga signaler om at kommunen nå må komme mer med i diskusjonen rundt forvaltningen av villreinen. De vil fortsatt bruke penger på bygging av infrastruktur og informasjonstiltak for reiselivsnæringen. Det må også komme med andre aktører som ønsker å investere i området. Mimir sin mulighetsstudie, som et faglig innspill, er derfor viktig.  

Mulighetsstudien legges ut på hjemmesiden når den foreligger i begynnelsen av februar.  Les GD sin artikkel her (krever pålogging).

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 413 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!

Sommer annonse Amfi 2018