Parkeringsplassen på Spranget

Vi minner om møtet, mandag 8. januar, kl. 18. i Otta Kulturhus(!!).
Hensikten med å flytte parkeringsplassen til Mysusæter er ikke et forsøk på å øke næringsutviklingen i Mysusæterområdet, men å begrense trafikken av mennesker inn til selve Nasjonalparken.  Grunnen til dette er at villreinstammen ikke lenger trekker i gamle tråkk, og en ser at området langs Ula danner en form for usynlig mur i forhold til de tidligere trekkrutene. Dette er forklart med at det mest sannynlig er på grunn av den store trafikken av mennesker som tar seg inn i parken fra Mysusætersiden.
For å dokumentere dette viser en til GPS-registreringen av villrein i perioden 2010 til 2014. De svarte prikkene er registreringer av rein i perioden. 
GPS merket rein 2010 2014Som en ser av kartet er det et klart skille mellom den nordlige og sørlige del av reinsstammen.  For en del år siden fantes ikke dette skillet, og en mener derfor at den store trafikken av mennesker inn mot bl.a. Spranget, Rondvassbu og videre inn i nasjonalparken er årsak til dette. Registreringer og tellinger viser at det fortsatt er mye rein i området, og at reinen beveger seg i store deler av fjellet, men at at den nordlige flokken har liten eller ingen forbindelse med den sørlige delen av stammen.

Ett av de foreslåtte tiltak er derfor å flytte parkeringsplassen fra Spranget til Mysusæter, og dermed stenge Tjønnbakkvegen for ordinær biltrafikk inn til Spranget. På den måten mener man å begrense antall folk inn i området. 
Det er også forslag om en lang rekke andre tiltak, men parkeringen er første tiltak som nå blir vurdert.

Hvilke konsekvenser dette vil føre til, et forhåpentlig noe som kommer opp som tema på møtet. Det blir også spennende å høre hva sentrale personer i kommunen mener om dette, og ikke minst lokalbefolkningen og hyttefolket.

Konsulentselskapet Mimir vil kunne redgjøre for hvordan en flytting av parkeringsplassen vil kunne påvirke næringsutviklingen i området, og hvilke muligheter og eventuelle begrensninger dette gir, på kort og lang sikt. 

 

 Vi har her et flott bilde som er tatt fra Gråhaugen, og som viser en flokk rein som trekker nordover Illmannhøe. Bildet er tatt 12. mars 2017.

Rondane rein 2016
klikk her for større bilde

Les mer om villrein her: Villrein og ferdsel i Rondane. NINA rapport 1013

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 377 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!

Sommer annonse Amfi 2018