Invitasjon til et åpent møte, flytting av parkeringsplassen på Spranget

Det sendes i disse dager ut invitasjon til et åpent møte om mulighetsstudien knyttet til flytting av parkeringsplassen fra Spranget til Mysusæter. 

Tidspunkt/Sted: Mandag 8. januar, kl. 18.00 i Otta kulturhus.

På møte vil representant fra konsulentfirma Mimir As orientere om mulighetsstudien og de vurderinger som så langt er gjort.
Arbeidet har hatt sterk fokus på næringspotensiale knyttet til eventuelle endringer.
Alle interesserte er velkomne!


Bilde fra i sommer, 22.juli 2017.  Klikk på bildet for en større versjon. Foto: Tjønnbakkvegen/Magne Thøring.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 381 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!

Sommer annonse Amfi 2018