Venabygdsfjellet får egen reguleringsplan for skiløyper

venabydsfjelletGD har i dag en artikkel som omhandler Venabygdsfjellet, der skiløypetraseen er et omstridt tema. De har derfor nå satt i gang en prosess for å få på plass en egen reguleringsplan for skiløypetraseen. Prosessen krever ikke mindre enn 200 avtaler med grunneierne i området. Dette er kanskje en ide også for Mysusæterområdet?
Les artikkelen på GD sin hjemmeside her (krever pålogging/abonnement).

GD melder i dag, 5. desember, at turistbedrifter på Venabygdsfjellet mener det er urimelig at et privat løypelag skal betale for reguleringen av skiløyper. 

Venabygdsfjellet Turskiløyper har fått utarbeidet et reguleringsforslag som skal opp til politisk behandling i Ringebu før jul.  Bedriftene Venabu, Spidsbergseter Resort Rondane, Venastul og Lundes mener kommunen før ta regningen. Bedriftene på Venabygdsfjellet er positive til at VTSA (Venabygdsfjellet Turskiløyper) har tatt tak i reguleringsplanarbeidet og fremmer en privat plan. 
– Vi synes derimot det er urimelig at et lite løypelag blir sittende igjen med utgiftene til dette arbeidet, heter det i brevet fra bedriftene. Bedriftene mener at det er kommunens oppgave å regulere skiløypene.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 375 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!

Sommer annonse Amfi 2018