En høvding fyller 80.

Magne Thoring

Magne Thøring ferier i dag sin 80 års dag. Han har mer en noen annen satt spor etter seg på Mysusæter, og det ganske så bokstavelig.

Magne kom til Otta i 1965, og arbeidet som lokomotivfyrbøter, og etter hvert som lokomotivfører. 
Han og familien fikk hyttetomt på Mysusæter i 1970, og de bygde selv hytta, som ligger rett innenfor Utsikten, langs Tjønnbakkvegen. Det førte til at han engasjerte seg i forhold til vegen, som var av svært dårlig kvalitet på begynnelsen av 70 tallet.  Han har vært aktivt med i vegstyret siden starten, og fremover i alle år. Han er forresten fortsatt styreleder i veglaget. 

Han var også leder av fjellstyret i noen år, samt leder av Otta Idrettslag sin skigruppe fra 1974.  Det førte til at han ble leder av Rondanerennet, og med det aktiv i å få etablert gode skiløyper på Mysusæter.  
Løypelaget så etter hvert dagens lys i samarbeid med Turistkontoret på Otta.

Det er ikke vinter hele året på Mysusæter, og Magne engasjerte seg derfor også i forbindelse med sommerstigene, - og hver eneste sommer har han brukt 100-vis av timer til opparbeiding og vedlikehold av disse. Sommertid ble også traseene der skisporet går vinterstid tilpasset slik at løypemaskinen kunne kjøre der vinterstid. Dette er ofte hardt fysisk arbeid, der en fjerner skog og tilpasser terrenget.
Han har dessuten egenhendig laget løypeskilter i sitt lille snekkerverksted, og satt disse opp i løypekryssene. Med årene har mange av skiltene blitt utskiftet, og han har samlet de utgåtte skiltene på garasjeveggen til Løypelaget. Du kan lese mer om dette 
her

Magne har lagt ned tusenvis av timer for alle oss som liker å gå tur på Mysusæter, Raphamn og Kringsæter, sommer som vinter. Du kan lese mer om Magne og han innsats i dette online-magasinet, som vi laget til Løypelagets jubileum i 2011/12 sesongen

Magne sier at han har stor glede av å tilrettelegge for fellesskapet, slik at flere kan få glede av å omgi seg med den flotte naturen vi har, og kunne kjenne gleden av å ha brukt det flotte fjellterenget til turer og fysiske anstrengelser.
Han går forresten fortsatt 1- 2 timers hastig spasertur hver eneste dag, året rundt, sol eller regn, og da med utgangspunkt i Olav Bismos gate på Otta, der han bor sammen med sin kjære Aase, og med datteren Tonje og hennes familie som gode naboer.
Nesten like sikkert som at han går sin morgentur, sammen med gode turkamerater, så tar han også en (eller flere) daglige bilturer til Mysusæter. Der han har aktiviteter både knyttet til Tjønnbakkvegen, vaktmesteroppgaver for vellet, arbeid med turstier, skilting, men også privat vedhogst og andre praktiske oppgaver. Han er dessuten en dyktig fotograf, og har alltid med sitt Nikon-kamera når han er på tur, og som vi har fått mye glede av her på hjemmesidene.

Like imponerende er det at han ser viktigheten av at Mysusæter er tilgjengelig på nett, både med web-kamera, værstasjonen ved Røde Kors hytta (som han nå snart får startet opp igjen), men også at turstier, turmål vises frem på hjemmesider og i andre sammenhenger, f.eks. ved steintavlene ved butikken. Dette er viktig, og ikke minst for å nå tak i ungdommen, som han gjerne vil ha ut på tur i naturen. 

Bildet viser Magne og kona Aase, i et av deres stolteste øyeblikk, da han fikk tildelt Kongens fortjenestemedalje i 2012 (Foto: Kåre B Hansen).
Magne fikk også Sel kommunes kulturpris i 2007 for sin innsats for løypene og turstiene på Mysusæter (les GD her).

Mysusæter Vel gratulerer løype- og turstihøvdingen på Mysusæter med 80 årsdagen! Dagen feires selvfølgelig på Mysusæter.

Takk fra Magne 

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 385 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!

Sommer annonse Amfi 2018