- - -   Velkommen til Årsmøte i Mysusæter Vel, lørdag den 3. august kl. 16 på Rondane Høyfjellshotell    - - -

Geitsiden sæter

Et av de eldste husene på Mysusæter tas nå ned for å bli “vølet“ og satt i stand for ny hundre år på Mysusæter. 
Stor takk til Klara og Randi Gjeitsiden som ser betydningen av å ta vare på minner fra det gamle seterlandskapet. 

Img 5182 Img 5202 Img 5261
Slike tiltak mener jeg Mysusæter vel må støtte og oppmuntre til på en eller annen måte. 
fjoes 2017
Det er Erki Markson som står for arbeidet, i samarbeid med Tessa Tre AS. Arbeidet er ikke ferdig før neste sommer.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 204 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!