kristinspelet 2018

Løypepreparering på Mysusæter - bruksrettshevd

Ved oppstart av skisesongen i fjor ble det fra enkelte hold hevdet at Løypelaget ikke hadde noen rett til å preparere skispor langs veiene på Mysusæter. Det ble fra et veglag hevdet at styret ikke hadde anledning til disponere over veien vinterstid, den retten gjaldt kun sommerbruk av veien. Løypelaget valgte til tross for disse innvendingene å kjøre skispor som normalt og i tråd med lang tids praksis, samt i overenstemmelse med Sel Kommunes reguleringsbestemmelser.

For ordens skyld tok vi også kontakt med advokat som ga oss en redegjørelse for vår rett til å preparere skispor langs veiene på Mysusæter. 
Du kan lese notat fra advokat Espen Tøndel her, som omhandler rett til kjøring av løyper etter Hevdslovens § 8. Hevdstiden for preparering av skispor er 20 år og konklusjonen er at det er vunnet rett til å kjøre skiløyper langs veiene på Mysusæter.

Vi har også innhentet et notat utarbeidet av tidligere styreleder i Løypelaget, Magne Thøring, som beskriver løypenettet på Mysusæter fra etter krigen og frem til i dag. 
Du kan lese notatet her.

Som det fremgår ble løypene allerede fra 1947 stukket ut langs veiene på Mysusæter. Løypene ble etter hvert preparert med snøscooter og sporlodd fra 1975 og med tråkkemaskin fra 1991. 
Løypelaget håper at det i kommende sesong vil være ro rundt vårt arbeid med å preparere gode spor til glede for alle skiløpere på Mysusæter.

Kommentarer   

# Liv Vik 27-09-2017 00:28
Det kan bli veldig fine spor om de ikke legges på vei
Fra Tjønnbakkvn 163 går de utenfor veien stort sett helt fram til Spranget (ikke Spranget der bilene parkerer)
Svar | Svar med sitat | Siter
# odd tangen 28-09-2017 13:34
Jordskifteforlik av 24.09.2014 ang helårlig bruks og veirett på for noen veier på Mysusæter.

Utdrag fra forliket:
Partene er kjent med og aksepterer den bruks og vegrett som er etablert for Tjønnbakkvegen, Havnsetervegen Ulvangsvegen og Kvevegen, som angitt på vedlagt kart; og som organisereres og administreres av respektive veglag og brukere. Dette omfatter nåverende og framtidige hyttetomter og næringsvirksomhet hele året.

Som eier av Ulvangsvegen 248, Gnr.252 Brn 106 kommer jeg aldri til å gi fra meg min helårlige bruks og veirett.

Jorskifteforliket er tinglyst på eiendommene med grunnlag i den rettskraftige dommen.
Hele forliket med underskrifter finner dere lagret under dokumenter på Ulvangsvegen veglag sin web side.

Løypelagets har ingen bruksrett og hevd på de omtalte veier. For å opparbeide hevd skal en handle i god tro. Alle søknader om vinterbrøøyting tilbake til 2006 samt nekt av sporsetting av Ulvangsvegen og tilbakevendte konflikter angående temaet tilsier at en ikke har handlet i god tro.
Svar | Svar med sitat | Siter
# Gry Knapkøien 28-09-2017 15:51
Trist at det er et løypelag som ikke er interessert i å samarbeide/respektere veglagene og alle deres medlemmer, men heller tar på seg en meget arrogant tone/holdning. Styremedlemmene i veglagene er valgt av sine medlemmer på lik linje som de i løypelaget/MV,. Dette gjør at det er forskjellige mennesker som innehar styreposisjoner, i motsetning til løypelaget og MV.
"Låta" hadde kanskje vært en annen hvis f.eks. fremre delen av ulvangsvegen ble skispor istedet for vintervei
Svar | Svar med sitat | Siter
# Trond-Erik Eriksen 10-10-2017 14:09
Sitat fra Gry Knapkøien:
Trist at det er et løypelag som ikke er interessert i å samarbeide / respektere veglagene og alle deres medlemmer, men heller tar på seg en meget arrogant tone/holdning. Styremedlemmene i veglagene er valgt av sine medlemmer på lik linje som de i løypelaget/MV,. Dette gjør at det er forskjellige mennesker som innehar styreposisjoner, i motsetning til løypelaget og MV.
"Låta" hadde kanskje vært en annen hvis f.eks. fremre delen av ulvangsvegen ble skispor istedet for vintervei

Hvorfor klarer man ikke å holde seg til sak? Det er helt greit, og av og til fornuftig, å være uenig om ting. Det kan sågar hende at det fremmer vekst. Men her på Mysusæter er det alltid noen som må lete med lys og lykt for å finne noe å klage på. Og gjerne komme med slengbemerkninger og personkarakteristikker som enkelte ganger best kan karakteriseres som tofotstaklinger langt opp mot kneet. At man er saklig uenig i det Geir, som styreformann har skrevet på vegne av Løypelaget, er helt greit. Men Løypelaget leverer (kanskje) det viktigste produktet Mysusæter har å tilby sine innbyggere, og det er det de ønsker å få fokusere på, nemlig å levere trikkespor i snøen i nærområdet slik at du og jeg kan gå lange turer uten å vasse i dyp snø. Ikke juridiske konflikter eller konflikter generelt for den saks skyld. At noen er villige til å bruke til dels mye av sin fritid gratis for at vi andre kan få nyte godt av det er imponerende. Jeg blir rett og slett trist av å lese det Knapøien klarer å lire av seg. Man klarer ikke, eller vil ikke, skille mellom sak og person. For å avslutte med nok en fotballanekdote: Ta ballen, ikke mannen!

Min oppfordring til alle som har en formening om fremtiden på Mysusæter er: Delta i debatten. Vær gjerne uenig, men vær saklig og konstruktivt uenig. Ta tak og bidra selv, ikke klag på alle andre. For jeg er rimelig sikker på at vi alle vil det beste for fremtiden på Mysusæter, selv om vi til tider kan være uenige i hva som er best og hvordan vi oppnår det beste…
Svar | Svar med sitat | Siter
# Odd Tangen 10-10-2017 15:58
Du går på personen og ikke saken.
Hvorfor stiller dere ikke opp og får løypene ut av veien??
Svar | Svar med sitat | Siter
# Trond-Erik Eriksen 11-10-2017 07:52
Jeg går på saken, for saken jeg kommenterer er at man bør holde seg for god til slike slengbemerkninger. Og det er nevnte person som kom med dem, da siterer jeg det. Jeg ser dog at jeg kunne unnlatt å bruke navn i innlegget, og det beklager. At personen synes det er trist at Løypelaget ikke er "interessert" i samarbeide, osv, synes jeg er en helt grei kommentar (uavhengig om jeg er enig eller ei). Men når den samme personen drar inn hvor Løypelagets leder har hytte med klar undertone av egeninteresse synes jeg det går for langt.

Hvem dere er det du henviser til? Det er vel så vidt jeg kan se bare jeg som har kommentert?
Svar | Svar med sitat | Siter
# Gry Knapkøien 11-10-2017 11:40
Det var forøvrig ingen personangrep fra min side, men en reaksjon på hovedinnlegget og jeg henviste heller ikke til hvor en enkelt person har hytte. Det er et faktum at nedre del av Ulvangvegen er brøytet og resten ikke og Løypelagets uvilje til å samarbeide på en positiv måte med veglagene. Det er bare å lese dokumenter på hjemmesidene til veglagene og i postlisten til Sel kommune, så får en en del informasjon.
Løypelaget søker veglagene om å kjøre løyper om vinteren. Hvis de får nei, så kjører de likevel, er det å respektere veglagenes medlemmer ... "Løypelaget valgte til tross for disse innvendingene å kjøre skispor". og i tillegg ber de om ro ... Det kalles ikke å samarbeide. Det er ikke bare jeg som ble provosert av innlegget. "Trikkeskinner" kan en også få utenfor vegene, men da må det godt samarbeid til!
Svar | Svar med sitat | Siter
# Trond-Erik Eriksen 12-10-2017 07:38
Problemet med hele opplegget er at Løypelaget får ufortjent mye kritikk ift at de kun er ute etter å gi innbyggerne på Mysusæter et så bra tilbud som mulig vinterstid. Siden kommunen har sittet på gjerde (og for så vidt fortsatt gjør det etter mitt skjønn, selv om de ble trukket inn via søksmålet), så blir det til at et frivillig Løypelag (og for så vidt også Vellet) får konflikten midt i fjeset og kanskje blir betraktet som en part i noe de ikke kan påvirke. Jeg tviler sterkt på at Løyeplaget har andre intensjoner enn å lage et godt tilbud, og jeg tror også de bryr seg lite om hvor traseene går så lenge de inngir til at de kan levere gode og trygge løyper. De vil bare gjøre "jobben" sin til beste for (de fleste?) alle på Mysusæter...
Svar | Svar med sitat | Siter
# odd tangen 13-10-2017 22:14
Sitat fra Trond-Erik Eriksen:
Problemet med hele opplegget er at Løypelaget får ufortjent mye kritikk ift at de kun er ute etter å gi innbyggerne på Mysusæter et så bra tilbud som mulig vinterstid. Siden kommunen har sittet på gjerde (og for så vidt fortsatt gjør det etter mitt skjønn, selv om de ble trukket inn via søksmålet), så blir det til at et frivillig Løypelag (og for så vidt også Vellet) får konflikten midt i fjeset og kanskje blir betraktet som en part i noe de ikke kan påvirke. Jeg tviler sterkt på at Løyeplaget har andre intensjoner enn å lage et godt tilbud, og jeg tror også de bryr seg lite om hvor traseene går så lenge de inngir til at de kan levere gode og trygge løyper. De vil bare gjøre "jobben" sin til beste for (de fleste?) alle på Mysusæter...

jeg mener Løypelaget og Mysusæter Vel. Historien forteller sitt og jeg kan dokumentere hva jeg mener.
Håpet for framtida er at alle kan være likeverdige parter på Mysusæter enten en er for det ene eller andre alternativet i diskusjoner.
Skal en få fred på Mysusæter må skiløypene legges utenfor veiene slik det er gjort andre steder .
Mitt ønske er at samarbeid kan bli det nye motto for Mysæter
Svar | Svar med sitat | Siter
# Trond-Erik Eriksen 16-10-2017 13:17
Sitat fra odd tangen:
Sitat fra Trond-Erik Eriksen:
Problemet med hele opplegget er at Løypelaget får ufortjent mye kritikk ift at de kun er ute etter å gi innbyggerne på Mysusæter et så bra tilbud som mulig vinterstid. Siden kommunen har sittet på gjerde (og for så vidt fortsatt gjør det etter mitt skjønn, selv om de ble trukket inn via søksmålet), så blir det til at et frivillig Løypelag (og for så vidt også Vellet) får konflikten midt i fjeset og kanskje blir betraktet som en part i noe de ikke kan påvirke. Jeg tviler sterkt på at Løyeplaget har andre intensjoner enn å lage et godt tilbud, og jeg tror også de bryr seg lite om hvor traseene går så lenge de inngir til at de kan levere gode og trygge løyper. De vil bare gjøre "jobben" sin til beste for (de fleste?) alle på Mysusæter...

jeg mener Løypelaget og Mysusæter Vel. Historien forteller sitt og jeg kan dokumentere hva jeg mener.
Håpet for framtida er at alle kan være likeverdige parter på Mysusæter enten en er for det ene eller andre alternativet i diskusjoner.
Skal en få fred på Mysusæter må skiløypene legges utenfor veiene slik det er gjort andre steder .
Mitt ønske er at samarbeid kan bli det nye motto for Mysæter

Jeg regner med at første linje var som svar på mitt spørsmål vedrørende "Hvem dere du snakket om". Jeg er ikke en del av hverken Vellet eller Løypelaget annet enn at jeg støtter begge to økonomisk og er medlem av Vellet. Mine kommentarer i denne tråden er kun gitt av meg som privatperson.

Ellers støtter jeg ditt innspill vedrørende både samarbeid og likeverd mellom parter uavhengig av ståsted. Bare husk å skille mellom hvem som er reelle parter her og hvem som ikke er det.

Da håper vi begge på konstruktive og gode diskusjoner vedrørende utvikling av Mysusæter for fremtiden, og det er et veldig bra utgangspunkt... :roll:
Svar | Svar med sitat | Siter
# Helge Farsund 13-10-2017 14:53
I denne saken ser det ut for at mange har gått i sine egne skyttergraver.
Som en kuriositet nevner jeg hendelsen i første verdenskrig i Flandern der motpartene lå på hver side i skyttergraver i årevis og skjøt på hverandre, men på julaften lot de geværene ligge, og kom opp og hilste på hverandre.
Jeg får håpe på at partene på Mysuseter kan finne frem en menneskelig (julefred som varer lenge), en holdning til det mangfoldet som kreves for at også folk uten ski på beina kan feriere helårlig på Mysuseter. Jeg kan garantere at de bilene som på sommerstid kjører på UVV ikke blir noe mer forstyrrende enn om de også var der på vinterstid.
Uansett blir det avgjørende hva Lagmannsretten kommer fram til i løpet av kort tid.
Svar | Svar med sitat | Siter

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 245 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!