kristinspelet 2018

Nytt høydebasseng på Mysusæter.

Molok aug 17
Foto: Christer Köhn

hoydebasseng Mysusaeter

Det er nå satt i gang graving i forbindelse med det nye ledningsnettet som skal ende i et splitter nytt høydebasseng.
Dette skal plasseres øst for seterbebyggelsen på Nyhusom.
Bassenget vil forhåpentlig sikre en god og sikker vanntilførsel til området.
Ola Næprud sier til hjemmesiden at arbeidet vil pågå utover høsten/vinteren, - så lenge det er praktisk mulig.
Ferdigstillelse til neste sommer.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 221 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!