kristinspelet 2018

Seterliv på Mysusæter?

sau 2017Da jeg etter en biltur på 560 km, endelig svinger av fra E6'en, så pleier jeg å kjøre de siste kilometerne stille og rolig opp Rondanevegen. Når jeg kommer frem, så pleier jeg å sette meg utenfor hytteveggen, og nyte alt det vakre, storslagne og fredfulle som møter meg.
Det jeg ble møtt av denne sommeren var nesten som seterlivet var i gamle dager, med liv og røre, og dyr som beitet på kvea.  11 sauer og lam som hadde blitt samlet der fordi de hadde noen småskader og skavanker. To av lammene hadde også rotet seg vekk fra sin mor.
Bjørn Bjørnvolden og Erik Rønning tok stødig hånd om situasjonen, og samlet sauene som skulle hjem til fjøset, mens andre ble satt ut igjen til beiteområdene utenfor inngjerdingen. Øremerket kan identifisere sauen, - og med stor sikkerhet har nå Bjørn fått rapport om at lammene igjen har funnet sin mor. 

På årsmøtet til Mysusæter Vel, kom det frem at vi bør streve etter å bevare noe av det unike setermiljøet her oppe, - så langt det nå går. Dette var vel kanskje eksempel på et slikt innslag? Vi får håpe at husdyr og menneskelig aktivitet fortsatt holder det visuelle av seterlandskapet intakt. Med den turisttilstrømningen vi nå ser, så er det kanskje også håp om at noe av setermiljøet igjen kan reetableres, med produksjon og salg av husdyrprodukter og kortreist mat?  J

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 228 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!