Container hentet mandag 5 oktober-innsamling avsluttet

I dag (5/10) ble full avfallscontainer hentet etter 4,5 d.

Det ble samlet inn i underkant av 3tonn med forskjellig avfall.
Vi avventer endelig tilbakemelding på om det har havnet uønskede materialer (kjemikalier, isolasjon etc).
 
Tilbakemeldingene fra medlemmer (og ikke medlemmer) på tiltaket,
har i all hovedsak vært positive og oppmuntrende.
 
Tenker dermed at denne suksessen bør gjentas til neste år.
 
Oppfordrer likevel alle som kan, om å finne veien til Miljøstasjonen gjennom året for å unngå at denne ordningen blir en "valgt løsning" i stedet for et "ekstra og avhjelpende tiltak" som alle kan benytte seg av.
 
Vi vil i samme anledning oppfordre til at alle hytteeiere og interessenter på Mysuseter som ønsker flere avhjelpende, og samlende tiltak om å melde seg inn i velet.
Det bidrar til å sikre videre handlekraft og felleskap.  

Med ønske om en fin høst og vintersesong !

 
Styret i Mysuseter vel

Vi har 168 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!