Melding fra styret

Kjære medlemmer og venner av Mysusæter Vel!

Da er årsmøtet vel overstått og planleggingen i full gang med fokus på de oppgaver vi opplever at våre medlemmer ønsker at vi skal prioritere.

Spesielt vil jeg ønske våre nyvalgte styremedlemmer hjertelig velkommen. Vi deler alle interessen for videreutviklingen av stier og løypenett. Våre nye styremedlemmer bringer også inn en bedre tilknytning spesielt til lokalmiljøet på Otta og i Sel kommune. Dette er viktig for oss for å finne smidige løsninger mellom hytteeiernes ønsker og lokale krav og forventninger. Vi har også fått mer kunnskap innen informasjonsteknologi som gir oss en mulighet til å forbedre dialogen mellom styret og våre medlemmer.

Flere av de oppgavene som styret har arbeidet med de siste periodene er fortsatt viktig å følge opp. I tillegg til fokus på stier og løypenett vil styret fortsette arbeidet med å etablere et tilbud om hugst av trær for å hindre gjenvekst på Mysusæter. Dette er en høyt prioritert oppgave for Vellet. Torodd har ansvaret for å videreføre dette arbeidet.

Styret vil også fortsette arbeidet med opprydding og forskjønnelse av parkeringsplassen inklusive tilliggende arealer. Årsaken til at vi prioriterer dette er at området for mange representerer førsteinntrykket og velkomsten til Rondane og har en verdi for eksisterende og potensielle hytteeiere, grunneiere, andre næringsdrivende og turister. Terje har ansvaret for å ivareta denne oppgaven.

Av flere årsaker måtte styret i fjor høst foreta en full gjennomgang av vellets økonomi og medlemsregister. Arbeidet var krevende, men som orientert på vårt årsmøte er både medlemsregister og økonomisk kontroll brakt i orden. Et fortsatt økt medlemstall og aktiv støtte fra våre sponsorer vil være nøkkelen til ytterligere forbedring av vellets økonomi. Dette vil igjen muliggjøre videre utvikling av de oppgaver vellets medlemmer ønsker. Kjetil har ansvaret for å ivareta medlemsregisteret og utøve økonomisk kontroll.  

Et stort tilbud av stier og løypenett er fortsatt det høyeste ønske for de aller fleste av våre medlemmer. Dette krever ofte omfattende planlegging og dialog med grunneiere og kommunen, i tillegg til dugnadsinnsats og økonomisk støtte. Vellet har imidlertid et nettverk av medlemmer som, basert på kunnskap og erfaring, har gode forslag til nye sti- og løypetraseer. Hanne, som har vært tilknyttet Mysusæter fra barnsben av og kjenner både de «klassiske» og de mindre kjente ski- og løypetraseer, har det primære ansvar i styret for å adressere og ivareta de muligheter og utfordringer som opprettholdelse og videreutvikling av sti- og løypetraseer gir oss. I tillegg til Løypelaget forventer jeg også at flere av styrets medlemmer vil bli engasjert innen dette interessefeltet etter hvert som flere konkrete muligheter og planer blir fremmet.

Styret blir jevnlig invitert til å delta i diskusjoner som dreier seg om de langsiktige planer stat, fylke og kommune har, og som berører de interesseområder våre medlemmer er opptatt av. Spesielt har dette i de seneste årene dreid seg om opprettholdelse av Spranget som parkeringsplass, Ranglarhø som utkikkspunkt («viewpoint») og et «oppgradert» Mysusæter sentrum med fasiliteter som gjør at besøkende foretrekker parkering, overnatting, bespisning, og felles transport, dersom man ønsker å oppleve Rondane på «nært hold». Her har flere av styrets medlemmer bidratt, og vil fortsatt være bidragsytere.

Dette er noen av de oppgavene vi allerede er i gang med å ivareta, og jeg lover at vi skal holde vellets medlemmer orientert etter hvert som disse og nye muligheter utvikler seg videre. I mellomtiden ønsker jeg dere alle en god høst – Rondane er og blir et av de mest fantastiske fjellområdene vi har, det skal vi benytte, og det skal vi ivareta.

God høst til dere alle fra styret.

Vi har 30 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!