Takk for meg!

Så, etter 13 år, er det på tide å trekke stikket til min innsats som redaktør på M-Vel sin hjemmeside.
I forbindelse med årsmøtet, med nytt styre og «nye boller» i suppen, så er det en passende anledning for meg å overlate redaktøransvar og teknisk ansvar for vellets hjemmeside og hjemmesiden til stiglaget til en ny aktør.  Hvem eller hvordan dette blir er ennå ikke helt avklart, men det er arbeid i gang for å finne en rask erstatter.
Jeg takker alle som har støttet opp om hjemmesidene og bidratt til innholdet i alle disse årene. Ca. 6000 artikler (grovt regnet) har det blitt til. Det har vært spennende, interessant og selvsagt også frustrerende, irriterende og alle mulige fasetter imellom.  De siste årene har interessen for hjemmesiden kanskje blitt noe mindre.  De brennvarme diskusjonene ble flyttet til Facebook, og engasjementet fra de siste års styrer har også vært noe fraværende.

Hjemmesiden til stiglaget ble heller ikke den suksess vi hadde håpet. Det ble mest et enmannsløp, med god støttet av noen få. Stiglaget/Stigutvalget i vellet ble etter mitt syn heller aldri noen suksesshistorie, da det var vanskelig å få de to fraksjonene til å samarbeide og finne tonen.  Enkeltpersoner legger ned mange timer i nærområdet uten at mange egentlig er klar over hvor viktig dette er.
Stiglaget og hjemmesiden hadde et stort potensial, ikke minst i å få flere besøkende til å bruke nærområdet på Mysusæter til turer og spennende oppdagelser. Det var også mange ideer på hvordan en kunne utvikle dette videre, men det stoppet opp kanskje mest fordi vi ikke fikk solgt det inn til de rette personene?
Men, alt i alt en spennende reise, - og med mange spennende bekjentskaper. 

Jeg velger nå å melde meg helt ut av vellet, og på den måten få det hele på litt avstand.  På den måten kan jeg også få senket skuldrene helt, og selv kunne distansere meg fra det som på mange måter har fylt opp mye av tiden. 
At jeg på den måten helt vil gi slipp er kanskje ikke korrekt. Jeg er fortsatt engasjert og vil kanskje dukke opp igjen som troll ut av en eske en gang i fremtiden…   
Dessuten er jeg valgt inn som en del av styret i Tjønnbakkvegen, og er der knyttet opp til mange spennende problemstillinger og oppgaver. I tillegg holder jeg fortsatt tak i Facebook-siden, som jeg en gang i tiden etablerte. Med nesten 3000 medlemmer har den blitt en viktig kanal for mange med tilknytning til Mysusæter og Rondane.
Takk for meg, Hilsen Terje B-)

Foto Christer Köhn

Vi har 49 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!