Termperatur Mysuseter

Det ble avholdt årsmøte i Løypelaget 6. juni

Løypelaget fikk et underskudd i 2019 på NOK 88.066 etter at tråkkemaskinen er avskrevet med NOK 100.000. Foreløpig gjennomgang av regnskapstall for sesongen 19/20, viser et underskudd på NOK 148.250 etter at tråkkemaskinen er avskrevet med NOK 100.000. Underskuddet skyldes manglende innbetalinger fra en rekke bidragsytere som følge av Corona pandemien som førte til nedstengning i den mest aktive delen av skisesongen. Det betyr at vi ikke får nedskrevet løypemaskinen i 2020 og at vi må tære på egenkapitalen.

Høyesteretts avgjørelse har klargjort de reguleringsmessige forhold på Mysusæter. For Løypelaget er det en lettelse at det nå blir ro rundt løypekjøringen.

Løypelaget har i samarbeid med Mysusæter Vel og DNT arbeidet aktivt med å få realisert ny Kolbotn bru over Ula med kapasitet til at løypemaskinen kan passere. Finansieringen skjer med bidrag fra Sel Kommune, Nasjonalparkstyret, Sparebankstiftelsen og DNT. Søknad om tillatelse er gitt av kommunen. Vi regner med at bidraget fra DNT blir bekreftet til vinteren og at ny bru kan bygges til neste sommer.

Vi håper at skiløpere, hytte eiere og andre bidragsytere vil slutte ekstra opp om Løypelaget i den kommende sesong. Dersom vi skal opprettholde vår ambisjon om å kjøre spor på det nivå vi har gjort de siste sesongene, trenger vi all den støtten vi kan få. For mer info om alternativer gå inn på hjemmesiden!
Du kan hente møtereferatet fra denne linken.

Vi har 52 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 286. 
Meld deg inn her!