Flinke karer på Mysuseter

Magne og Johan, har klippet gress langs vegen og rundt Jørgen huken.. Pynter til ferie folket kommer.
Flinke karer

Vi har 23 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!