Møte med hyttevelforeningene

Så var referatet fra møtet med hyttevelforeningen her. Fra Mysusæter Vel deltok styreleder Hans Ellingsve.  
Av innholdet kan vi nevne informasjon omkring "View point Rondane", - som foreslås etablert på Ranglarhø. Dette er ett av tiltakene for å begrense trafikken inn til Nasjonalparken. Det arrangeres et nytt møte omkring View-pointet i begynnelsen av mars, der også Mysusæter Vel er invitert som en av deltakerne. Hans Ellingsve foreslår at en som et alternativ kanskje kunne etablere et utsiktspunkt på toppen av skibakken, - i stedet for Ranglarhø. 
På den måten vil en også kunne bygge en kafe, oppholdsrom på toppen, - som også kunne brukes som varmestue i tilknytning til skianlegget vinterstid, og kanskje ny stolheis? (alt dette siste var redaktørens eget forslag :-)

Av andre saker kan nevnes orientering omkring parkeringsplassen på Spranget, sykkelsti rundt Furusjøen og oppstart av ny arealplan. 
Mysusæter Vel tok ellers opp reetablering av løypetraseer i tilknytning til sentrumsområdet. Kommunen oppfordres til å få ryddet opp i dette, slik at løypene igjen blir preparert og tilgjengelige.
Ladestasjonen for elbiler, som kommunen tidligere har reklamert med skulle etableres på parkeringsplassen, har dessverre blitt nedprioritert pga. kapasitetsproblemer i kommuneadministrasjonen. "Ballen" er nå i stedet spilt over til Eidefoss, som er kraftleverandør i området.
Les hele referatet her.

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 179 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!