Siste krampetrekning?

skiloeperiveienJohn løypekjører har blitt anmeldt for å kjøre skiløype i Ulvangsvegen!
Dette står å lese på Ulvangsvegens hjemmeside.   Vi kopierer:
"Styret i Ulvangsvegen er gjennom politiet gjort kjent med at fører av Løypelagets løypemaskin er politianmeldt av en av veilagets medlemmer for «ulovlig løypekjøring» på Ulvangsvegen.
Styret fikk i høst også henstilling fra «Arbeidsgruppe for helårsvei på Ulvangsvegen» om å nekte løypekjøring for vinteren 2019-2020.
Løypekjøringen er også tidligere anmeldt, da med bakgrunn i manglende tillatelse fra grunneiere, men denne anmeldelsen ble senere henlagt.

Styrets holdning til dette er at UVV forholder seg til gjeldende reguleringsplan, som senest ble stadfestet av Høyesterett i «brøytesaken», og som regulerer veien til vinterskiløype. UVVs styre har ansvar for vedlikehold av veien og kan på det grunnlag nekte løypekjøring, noe vi har vurdert ikke er nødvendig i år. Tillatelse til maskinell sporsetting gis av Sel Kommune som også har ansvar for å innhente grunneieres samtykke til dette. På denne bakgrunn anser derfor UVVs styre pågående tvist om løypekjøring som en sak mellom Løypelag, Sel Kommune og berørte grunneiere, Ulvangsvegens Veglag er ikke part i dette".

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 193 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!