Kommunen fraskriver seg ansvar for vedlikehold av veitraseene

I et brev til styreleder I. D. Sandbu i Furusjøvegen fraskriver kommunen seg plikt til å påta seg driftsansvar for å istandsette Furusjøvegen etter endt vintersesong med løypekjøring.
Preparering av skiløyper i vegen skjer i tråd med gjeldende reguleringsplan, og kommunen mener dette bør kunne løses etter samme praksis som for tidligere år. Det betyr at Furusjøvegen selv er ansvarlig for å utbedre og gjøre vegen klar til sommersesongen. Dette er også gjeldende praksis tilsvarende de andre veiene på Mysusæter, Raphamn og Kringsæter som benyttes til skiløyper vinterstid. 
Furusjoevegen desember 2019 

Vi har 25 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!