Plastdunker satt ut til hundeposer

hundeetterlatenskaper 2019
Også denne vinteren har Magne Thøring sørget for at det er satt ut dunker til hundeposer.  Foreløpig er det satt ut 8 dunker, og flere blir satt ut senere. Det er John i Løypelaget som stort sett sørger for tømming av dunkene. Vi oppfordrer alle med hund til å benytte disse i nærområdet til Mysusæter.

Vi har 44 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!