Høst-status Mysusæter Vel

Det har gått litt tid siden ett nytt styre i Mysusæter Vel konstituerte seg i høst.
Fram til nå har vi brukt tiden til å etablere oss og fordele oppgaver. Det gamle styret, våre nye styrestyremedlemmer samt medlemmer i Vellet for øvrig har gitt oss tips og forslag til oppgaver som burde prioriteres. Ikke minst er tips fra Vellets medlemmer viktig for oss, det vitner om aktive medlemmer som bryr seg om Mysusæter som rekreasjonsområde både sommer og vinter.

Vellet har i flere saker et nært samarbeide med kommunen, øvrige myndigheter og omkringliggende Vel hvor tema som berører oss blir løpende diskutert. Vår ambisjon er å holde Mysusæter Vels medlemmer orientert om hva som til enhver tid er aktuelle saker.

Fritidsboligundersøkelsen som ble gjennomført ved påsketider bekreftet den forståelsen vi har for hva som oppleves som det mest positive med å ha fritidsbolig i Sel. Nærhet til flott natur, ro, fred og stillhet er verdier hytteeier i Sel setter høyest. Dette sammen med fine turmuligheter om sommeren og gode skiløyper i vinterhalvåret er oppgaver vellet setter høyt og vil prioritere fremover.

Tilbakemeldingen har gitt styret i Mysusæter vel den bekreftelsen vi hadde håpet på til å fortsette samarbeidet med Løypelaget, Stig-laget og Stiutvalget. Vellet bidrar i arbeidet både med å utarbeidebedre og mer detaljert kartgrunnlag for eksisterende stier og løyper, i tillegg til forbedring av eksisterende, og planlegging av nye, traseer for stier så vel som for løyper.

Vi er også opptatt av at sentrumsområdet på Mysusæter skal oppleves å være et sted hvor hytteeiere og besøkende skal kunne tilbys et godt og variert tilbud av tjenester, inklusive butikk, kafeteria, parkering og toalettfasiliteter i tillegg til gode overnattingsmuligheter. Dersom vi fremover må akseptere restriksjoner på bruk av Spranget som parkeringsplass, vil det også være et behov for å oppgradere og forskjønne sentrumsområdet samtidig som vi må legge til rette for muligheter for langtidsparkering. Vellet er allerede i gang med å planlegge hva dette konkret vil kunne medføre og hva vi i så fall vil kunne bidra med.

Når dette skrives venter vi alle på Høyesterettsdom i brøytesaken. Vellet ønsker ikke, som tidligere kommunisert, å ta stilling for eller mot brøyting. Dersom deler av eksisterende løypenett i framtiden ikke vil kunne benyttes. vil Vellet bidra aktivt til at alternative løypetraseer avklares så godt som overhode mulig. Både Vellet og Løypelaget har allerede gitt sine innspill til mulige alternative løypetraseer.

For å forbedre vår medlemshåndtering har vi nå inngått en avtale med selskapet RUBIC som heretter vil ha ansvaret for vår medlemsliste. Rubic vil fremover ha ansvaret for innkrevning av årsavgift til Mysusæter Vel. Dersom noen av dere ikke har betalt årsavgiften, eventuelt ikke har mottatt innbetalingsblankett eller har hørt noe fra oss, ber vi dere snarest ta kontakt med RUBIC (www.rubic.no, tlf.: 40002292, eventuelt ).
Årsavgiften er viktig for vellet vårt og danner grunnlaget for å opprettholde og videreutvikle de tilbud dere og Mysusæter fortjener.

Med ønske om en fortsatt vakker høst og en kommende god skisesong!

Hans Ellingsve
Styreleder Mysusæter Vel

Vi har 128 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!