Møte om alternative skiløyper – Furusjøvegen og Ulvangsvegen

Det arbeides med å se på alternative skiløypetraseer for skiløypene som går etter Furusjøvegen og Ulvangsvegen. Det har vært dialog med grunneiere og befaringer for å se på mulighetene til å legge om løypene. Det foreligger nå et forslag fra administrasjonen på skiløypetraseer som er mulig å gjennomføre rent teknisk. Det inviteres til et møte på Sel Rådhus torsdag 7. november for å orientere om status og videre prosess.

Følgende har fått invitasjon til møtet: 
Anne Bergum, Anne Brit Lindsøe, Bente Margrethe Wathne, Bjørn Arvid Bjørnvolde, Bjørn Jordet, Bjørn Ove Bergum, Eli Marie Bjølgerud, Erik Bautz-Holter, Gulla Aase Formo, Haakon Arnesen,Hans-Christian Axelsen, Helge Farsund, Håvard Trønnes, John Bekkemellem, John Bekken, Kad Bautz-Holter, Kjell Oddmund Flagstad, Klara Gjetsiden, Lars Richard Axelsen, Magne Thøring, Marit Grønn, Ola Einar Krok, Ola Veggum Veggumsvegen, Ole Johan Prytz, Pål Berthling Hansen, Ragnar Kjuus, Rolv Øystein Myrum, Roy Frode Bjørnvolden, Smiubelgen as, Statskog, Steinar Grønn, Torstein Jordet, Willy Preintoft og Øystein Fredrik Løvseth.

Vi har 103 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!