Problematisk med fulle pante-kontainere

De fleste av oss vil gjerne gi panten til Røde Kors. Til det har Røde Kors satt opp kontainere på parkeringsplassen som er enkle til formålet. 
For Røde Kors er det sikkert ikke like enkelt. Kontainerne må tømmes og innholdet gjennomgås, sorteres og pantes videre. Sikkert ikke en særlig hyggelig jobb?
Om det er det er det som er problemet, eller at det er vanskelig å få frivillige til å gjøre jobben skal være usagt. I sommer og høst har imidlertid kontainerne stort sett vært stappende fulle og nå har også enkelt begynt å sette pantegodset på bakken ved siden av kontainerne.  Med snø og vind blir det lite hyggelig. En risikerer også at tomgodset blåser vekk.
Så vi får henstille til Røde Kors at en må skjerpe opp rutinene rundt tømmingen. Alternativet er at kontainerne fjernes og at folk dermed selv må pante flasker og bokser i nærmeste åpne butikk.
Kanskje også en ide om at en påsetter kontainerne et ID-nummer og et telefonnummer, slik at en kan sende en SMS om at den er full og må tømmes?

Pant 1 10 2019

Vi har 102 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!