kristinspelet 2018

ÅRSMØTET 2017

Aarsmoete 2017Årsmøtet (som det nå heter) ble tradisjonen tro gjennomført den første lørdagen i august. Det møtte til sammen 55 personer, av disse 43 stemmer inklusive fullmakter.
Ingen store eller kontroversielle saker var på dagsorden, og møtet ble gjennomført i god stemning med kaffe og boller fra hotellet.
Regnskapet for 2016 ble godkjent. Styret vil fortsatt redusere egenkapitalen i vellet noe ved å budsjettere med gradvis mindre underskudd, der midlene vil bli brukt på tiltak til medlemmenes beste.

Styrets forslag til vedtektsendringer ble vedtatt. Valgkomiteens forslag på valg ble også vedtatt.
Gulla Formo ble valgt inn i styret for Trond Erik Eriksen, som gikk ut.
De andre i styret som var på valg, tok alle gjenvalg. Som nytt varamedlem ble Hanne Bertnes Norli valgt, hun er nå vara sammen med Ole Petter Hansen.
De nye i styret vil bli presentert på hjemmesiden senere. Styret vil i kommende periode fortsette arbeidet med stier, bidrag til skiløypearbeidet og være en fortsatt aktiv aktør i forhold til kommunen hva angår både sentrumsområdet og ellers.
Vaktmestertjenesten som Magne Thøring og Johan A. Lie ivaretar, fungerer meget godt og vil bli videreført.

Etter årsmøtet holdt Ola Næprud fra Sel kommune en opplysende orientering om arbeidet som nå er igangsatt med en mulighetsstudie/konsekvensutredning om besøksforvaltningen for/i nasjonalparken, med mange spørsmål og kommentarer fra salen.
Styret vil følge dette arbeidet nøye, da det kan få stor betydning for hytteeierne på Mysusæter.

Næprud orienterte også om at det nå er besluttet å endre avfallssystemet og gå over til Moloc-system med nedgravde containere. I beste fall kan dette være på plass allerede sommeren 2018.
På spørsmål fra salen om hvorfor det ikke er mer avfallssortering på Mysusæter og i kommunen, kunne Næprud orientere om at alt husholdningsavfall fra Sel kommune blir brent (fyring fjernvarme-/nærvarmeanlegg) og at det av den grunn rett og slett ikke er ønskelig med detaljert avfallssortering.

Protokollen fra generalforsamlingen/årsmøtet finner du her PDF Sq.

Bilder fra årsmøtet, - takk til fotograf Lise Helseth

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 217 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!