kristinspelet 2018

Turorientering i Raphamn-Kringseter-Mysusæter-fjellet

ht turorientering 2017Et spennende turalternativ og god trening i å lese kart.

På tiende året tilrettelegger vi på dugnadsbasis for postplukk i fjellet. ”Vi” er en liten gruppe o-entusiaster på Mysusæter-Raphamn. Dugnaden består i å kjøpe inn og male treplater som vi bruker til postflagg – planlegge og sette ut 40 poster (20 inn og ut hvert år) og trykke opp kart, samt tilrettelegge opplæringsmateriell som vi legger i mappene som legges ut for salg i MX Sport og Sport 1 på Otta, Mysuseter Servicesenter og Rondane Høyfjells-hotell.

Å lære seg hvordan kart kan brukes til å finne frem i fjellet er nyttig for turgleden.
På denne hjemmesiden under kan du tørrtrene litt i forkant. 

Mysuseter Vel arbeider nå med utvikling for stolpejakt på Mysusæter. Det er neppe grunnlag for to konkurrerende tilbud innen orientering på Mysusæter, slik at turorienteringen høyst sannsynlig blir lagt ned når konkurrenten stolpejakt kommer opp. Da blir årets mulighet muligens siste sjans til å prøve seg på turorientering.

Her et eksempel på tilbakemelding fra fjorårets turorientering: 
”Fin tur fra Raphamn til Kringseterfjellet etter orienteringsposter. Akkurat der ut mot Smuksjøen har vi aldri gått før. Postene tar oss litt utafor stiene. Blomstrende Vianvang/Fjelldronning kom vi over. Bare se men ikke røre. Det er ikke mange steder den blomstrer. Bading i Øvre Svarttjønn inngikk i turen. Herlig!”

Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet
Villmarkspanel og brede furupaneler er vår spesialitet

Vi har 264 gjester.

MEDLEM?

memberBli medlem i Mysusæter Vel!
Meld deg inn her!