Sel søker status som omstillingskommune

Opplevelsesnæringene er et av flere satsingsområder

Etter nedleggelsen av NORTURA på Otta, der 63 selværer mistet jobben, arbeides det intenst med å finne nye sysselsettingsmuligheter i kommunen. Mandag denne uken var det informasjonsmøte i Kulturhuset der planene for omstilling ble presentert. Mysusæter vel forsøker å stille på alle viktige møter i kommunens regi. Dette var høstens tredje møte hvor vellet har deltatt.

Kommunens mål er å etablere nye arbeidsplasser og ønsker av den grunn å bli det som kalles en omstillingskommune. Da kreves en god søknad fra kommunen til myndighetene. Kommunen presenterte følgende prioriterte satsingsområder for de frammøtte i kulturhuset, med forventet antall nye arbeidsplasser i innen 2026 i parentes:

  1. Eksisterende næringsliv (90)
  2. Industri (70)
  3. Opplevelsesnæring (30)
  4. Forretningsmessig tjenesteyting (20)

For Mysusæters hyttegjester berører punkt 3) opplevelsesnæringene oss spesielt. Og det er her Mysusæter vel har ambisjoner om å være med på reisen.

Strategiene som ble presentert for opplevelsesnæringene spesielt var følgende:

  • Opplevelsesproduksjon
  • Kompetanse, samarbeid og nettverksbygging
  • Profilering og markedsføring
  • Nettverk og klynger

Her noen kommentarer til et par av punktene sett fra vårt ståsted.

Opplevelsesproduksjon

Opplevelsesnæringer er et moderne begrep for reiseliv basert på opplevelser. Utfordringene med å bygge næring basert på opplevelser er at ofte er selve opplevelsen (altså årsaken til at folk kommer) er såkalte gratisgoder. Flotte fjell, stier og løyper er viktigste opplevelser i Nasjonalparkriket – og for mange er dette gratis tilbud. Om du for eksempel reiser på hytta på Mysusæter og bruker det preparerte løypenettet uten å ha betalt medlemskap i Løypelaget, så er tilbudet gratis for deg – gratisgode. Opplevelsesnæringene krever ofte store investeringer som ikke nødvendigvis gir arbeidsplasser. Om kommunen bygger et utsiktspunkt på Ranglarhø, så skaper det kun arbeidsplasser (og knapt nok det) om gjester til et slikt utsiktspunkt også besøker Fjellstua eller kafeen og handler litt. Antall dager med skyfri himmel og god sikt er også begrenset slik at næringseffekten målt i antall arbeidsplasser erfaringsvis er marginal. Glittersjå Fjellgård i Murudalen/Heidal er kommunens største besøksattraksjon med nær 15 000 gjester sist sommer. Den gir et begrenset antall arbeidsplasser i sommersesongen, og svært få resten av året. DNTs hytter, som også inngår i kategorien opplevelsesnæring, har stengt store deler av året.

Vi ønsker derfor å stille spørsmålet om hvordan kommunen har tenkt å etablere nye arbeidsplasser innen akkurat denne næringen? Og ikke minst hvilke investeringer skal kommunen gjøre innenfor kategorien gratisgoder? Opplevelsesnæringer er noe av det mest utgiftskrevende en kommune kan satse på.

Presentasjonen i Sel kommune var av denne grunn noe skuffende i den forstand at det ikke ble presentert et forslag til PRODUKT. En enkel måte å forklare et produkt på, er å stille spørsmålet hvordan skal Mysusæter, Høvringen, Raphamn m fl se ut om ti år.

Mysusæter vel representerer nettopp gjestene som skal generere noen av de 30 arbeidsplassene. Vi mener således at vi bør lyttes spesielt til. Hyttegjester representerer brorparten av de varme sengene kommunen ønsker. Hva skal til for at vi hyttegjester velger å bruke hytta mer? Dette er et svært viktig spørsmål for kommunen å avdekke!

Og ja; vi er helt enig med kommunen; det er grunnlag for utvikling av opplevelsesprodukter oppunder Rondane og Jotunheimen, og til det bidrar vi gjerne med innspill, basert blant annet på de erfaringer vi har høstet fra hytteundersøkelsen. Nøkternt vurdert tror vi imidlertid at i de kommende årene vil potensialet for arbeidsplasser nok være større i byggenæringen enn i opplevelsesnæringene.

Mysusæter vel vil følge utviklingen nøye.

Vi har 66 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!