Har vi mistet kontrollen over egen hyttedrøm?

Det hevder forsker Rasmus Steffansen. Han fremhever kommersialiseringen av hytte-Norge som en trussel mot naturen. Den forsvinner bit for bit. Økningen av store byggefelt og rasering av natur har skutt fart de seinere årene.  I 2019 ble det bygd 6455 nye hytter i Norge mot 1600 hytter i 1983. Dette gir en firdobling. Samtidig øker størrelsen på hyttene og naturen rundt tilrettelegges med veier og diverse infrastruktur tilpasset fritid. I stedet for enkeltprosjekt, der hytta ble planlagt og bygd av den enkelte hytteeier, har den nå endret seg til at kapitalsterke aktører kjøper opp store områder, bygger massivt ut og selger det igjen som en innflyttingsferdig hyttedrøm. Det er selvsagt mye natur i Norge, og spørsmålet er om dette er noe vi ønsker som samfunn? NRK har en interessant artikkel rundt dette som herved er anbefalt.  Du kan lese den på denne linken.
Les også oppfølgeren her.
Kvam hyttefelt
Et eksempel på utbygging, her fra Kvamsfjellet, - sommeren 2019.

Vi har 39 gjester.

279

Antall betalende medlemmer
er nå 279. 
Meld deg inn her!